02 grudnia 2009

Skauting i nauka w domu i w szkole
List do Rodziców Skautów Europy

Chcielibyśmy poruszyć z Państwem temat stworzenia i rozwijania kultury osobistej nauki w domu. Jak wiadomo, pierwsza zasada Skautingu Europejskiego brzmi: Obowiązki skauta zaczynają się w domu. Oznacza to oczywiście wszelkiego rodzaju pomoc rodzicom, ale przede wszystkim zaangażowanie w to, czego rodzice oczekują najbardziej: naukę. Dużo zależy od wytwarzanej przez Państwa w domu atmosfery.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że współczesna kultura masowa stanowi nie lada wyzwanie dla Ojców i Matek w budowaniu silnej kultury rodzinnej. Na użytek tego listu kulturę zdefiniowalibyśmy jako zachowanie akceptowane w konkretnej grupie osób. Specyficzna kultura panuje w dużych grupach ludzi jak naród, ale również w szkole, w naszym skautingu i Państwa rodzinie. Nie jest naszym celem analiza złożonego zjawiska kultury, lecz jedynie zwrócenie uwagi na jeden, istotny dla rozwoju Państwa córek i synów aspekt – rozrywkę. Mimo że wszyscy jesteśmy obiektem zainteresowania szeroko pojętej rozrywki, dziewczęta i chłopcy w wieku szkolnym są dla niej najłatwiejszym i najcenniejszym łupem. Dlatego konieczne jest zaangażowanie Rodziców w stworzenie kultury osobistej nauki w rodzinach.

Przemysł rozrywkowy – gry, internet, telewizja, filmy – używając najnowocześniejszych technologii i odwołując się do naszej naturalnej ciekawości, stworzył i rozwinął w nas potrzebę „zabawiania się”. Możemy spędzić tygodniowo kilka godzin oglądając telewizję, słuchając muzyki lub surfując po sieci. Zanik cnoty powoduje rozrost igrzysk. Strefy rozrywki w telewizji, gazetach, portalach informacyjnych, nawet w miejscu pracy, to szybko rozwijający się trend cywilizacyjny.

Równocześnie powoli zauważa się negatywne tego skutki; w rezultacie np. w firmie ubezpieczeniowej Hestia wprowadzono dla pracowników limitowany do 4 godzin dziennie dostęp do internetu z powodu nadużywania czasu pracy na rozrywkę.

Oczywiście nie jesteśmy zwolennikami zakazywania rozrywki. Któż z nas nie doświadczył piękna, słuchając ulubionej muzyki, oglądając mądry film, kibicując drużynom Champions League lub swoim siatkarzom zdobywającym złoto. Powinniśmy jednak zadbać o równowagę pomiędzy ilością czasu przeznaczonego na godną rozrywkę a czasem na ubogacanie siebie; często nam się to nie udaje.

Kultura rozrywki rozwijała się wokół nas stopniowo, w przypadku Państwa córek i synów otacza ich od urodzenia. Im trudniej niż nam będzie rozpoznać pułapki kultury rozrywki. Nasze pokolenie pamięta pierwsze prymitywne gry video lat osiemdziesiątych, ale Państwa synowie - już nie. Dla nich Internet istnieje od zawsze, gry PSP, konsole są gadżetami powszechnego użytku. Skutkiem czego dziewczęta i chłopcy czytają mniej, piszą mniej, rozmawiają mniej. Również nie wysilają swojej wyobraźni do tworzenia zabaw, kiedy wszystko, co muszą zrobić, to wejść do sieci lub włączyć telewizor.

Naturalnie, szkoła i skauting mają tutaj dużą rolę do odegrania. Szkoła może nauczyć w lepszy lub gorszy sposób umiejętności akademickich. Skauting daje dziewczętom i chłopcom silną motywację, wynikającą z atmosfery przyjaźni w nim panującej. Ale ani szkoła ani skauting nie byłyby w stanie przekazać konkretnych zachowań czy kultury, gdyby rodzina nie podzielała podobnej wizji kultury. Nauczyć się żyć w określony sposób – to cel, który wymaga większego wysiłku niż nauczyć się języka. Zanurzenie jest prawdopodobnie najlepszym sposobem nauki języka, i jest jedynym sposobem nauki życia.

Zanurzenie w konkretnej kulturze musi być zapewnione przez dom i wspierane przez szkołę oraz takie zjawiska działalności pozaszkolnej, jak skauting. Na gruncie rodzinnym dziewczyna i chłopiec uczy się spędzać czas wolny. I na gruncie rodzinnym dziewczyna i chłopiec rozwija nawyk nauki poprzez wykorzystywanie czasu wolnego: zamiłowanie do książek, łatwość pisania, swobodę konwersacji. Szkoła lub skauting mogą wyostrzyć te nawyki i osadzić je w charakterze na całe życie, ale z pewnością one rosną i rozwijają się najpierw w domu. W takim wymiarze mówimy o rozwoju i ochronie kultury uczenia się w domu.

Nie sugerujemy wymyślania sztucznego podejścia, lecz raczej kulturę rodzinną, w której naturalne jest czytanie, i to czytanie dobrej literatury, odpowiednio dobranej do wieku, gdzie córki i synowie widzą czytających Rodziców, gdzie książki są w zasięgu ręki i znudzony nastolatek może się nimi zainteresować. Mamy na myśli kulturę rodzinną, w której liczy się poprawne pisanie, struktura zdania w liście jest szanowana, gramatyka nie wyparowała z e-maili, kulturę, w której dziewczyna i chłopiec uczy się opowiadania historii, bo taka jest tradycja rodzinna.

Na wiele sposobów rodziny mogą rozwijać i chronić własną kulturę. Pozwalamy sobie podać
poniżej kilka sugestii ułatwiających rozwój kultury uczenia się w domu, zdając sobie sprawę, że wiele rodzin znalazło pomysły lepsze i mądrzejsze. Wierzymy, że małżonkowie rozmawiając między sobą znajdą najlepsze sposoby dla swojej rodziny. Te sugestie mają na celu jedynie wywołanie tematu w rozmowach Rodziców. Oto one:

− ustalenie pomiędzy Rodzicami i ogłoszenie córkom i synom oczekiwania co do codziennej nauki w domu, nawet jeśli mają niewiele wolnego czasu po zakończeniu zorganizowanych zajęć, i nawet gdy twierdzą, że nie mają nic do zrobienia; w najgorszym przypadku mogą czytać lub nadrabiać swoją pracę szkolną;
− wyznaczenie dla Państwa córek i synów cichego miejsca do nauki w domu; pomoże im to zrozumieć, jak poważnie Rodzice podchodzą do ich pracy;
− zachęcenie córek i synów do podejmowania trudnych wyzwań w szkole, uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, wymagających zajęciach dodatkowych np. Kangur, łacina, ale bez skupiania się na walce o oceny; dobrze by było, żeby dziewczęta i chłopcy czuli, że Rodzice mają wysokie oczekiwania, i równocześnie nie widzą ich nauki jedynie jako narzędzia do zrobienia kariery czy zarabiania pieniędzy;
− Państwa córki i synowie skorzystają na silnej jedności domu i szkoły i skautingu w kwestii nauki i dyscypliny; powinni odczuć, że wspólny front wychodzi im na dobre;
− prowadzenie biblioteki domowej, mimo niewątpliwych kosztów i wysiłku, jest jedną z najlepszych inwestycji;
− regularnie czytający Rodzice, szczególnie Ojcowie, w naturalny sposób nawiążą rozmowy ze swoimi córkami i synami, a ponadto pomogą im zrozumieć, że czytanie nie jest tylko szkolnym obowiązkiem, ale osobistym wyborem;
− Rodzice, którzy się uczą i rozwijają: studiują, biorą udział w różnych kursach (zawodowych, językowych, z dziedziny wychowania i rodziny) pokazują swoim dzieciom, że nauka jest procesem ciągłym, niezbędnym dla rozwoju każdej osoby, czymś, co nie kończy się po opuszczeniu szkoły czy uniwersytetu;
− wykorzystywanie wspólnych posiłków do rozmów rodzinnych; opowiadanie o wydarzeniach dnia, dyskusje na tematy bieżące, historie rodzinne prócz wspaniałej kultury, którą przeniosą później do swoich rodzin, w najlepszy sposób rozwiną w Państwa córkach i synach umiejętności interpersonalne.

Wiemy, że Państwo znajdą wiele innych sposobów na zachowanie i rozwinięcie kultury uczenia się w domu rodzinnym. Ze swej strony deklarujemy pomoc w motywowaniu dziewcząt i chłopców ze strony naszych szefów i szefowych: zastępowych i drużynowych skautowych.

Zbigniew Minda (Warszawa, Polska)
Komisarz Federalny Skautów Europy

Marie-Therese Joye (Wersal, Francja)
Zastępca Komisarza Federalnego

Juan-Carlos Corvera Cordoba (Madryt, Hiszpania)
Zastępca Komisarza Federalnego

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz