18 stycznia 2013

ABC Skautingu dla początkujących dorosłych

 Miejsce: Warszawa, Dom Rekolekcyjny ul. Dewajtis 3 (metro Wawrzyszew)
Data: Sobota 2 lutego 2013, od 8.00 do 18.00
Dla kogo: dorośli skauci i nie skauci, w mundurze i bez munduru, licealiści, studenci, rodzice, księża, wszyscy zainteresowani
Program: idea i zasady FSE, historia skautingu i harcerstwa, pedagogika trzech gałęzi, ceremoniał (mundur, obrzędowość), ekspresja skautowa, jak założyć środowisko Skautów Europy, zasady organizacji, struktury, finanse, skauting a społeczeństwo, etc.
Prowadzący: Katarzyna Szczypek, Maria Minda, Agnieszka Przeszowska, Franciszek Podlacha, Zbigniew Minda i inni
Możliwość noclegu na Dewajtis z 1 na 2 lutego 2013 (ok. 40 zł)
Jest przewidziana Msza Św.
Zgłoszenia:
Uwaga: dla szefów żółtej gałęzi są w tym samym terminie szkolenia organizowane w Warszawie przez namiestników.
Składka organizacyjna: 10 zł.
Kontakt:
Zbigniew Minda
tel. 669 291 521